استادان، کارکنان و دانشجویان محترم از این پس می توانند از طریق سامانه مدیریت ارتباطات مستمر ( ارتباط با حوزه وزارتی) گزارش ها، مشکلات و پیشنهادهای خود را با مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی درمیان بگذارند. کلیه مندرجات، پیام های ارسالی و هویت افراد در این سامانه حریم خصوصی افراد تلقی شده و کاملاً محرمانه خواهد بود.
نام و نام خانوادگی (غیرضروری)
نوع کاربر
دانشگاه
گیرنده پیام
عنوان پیام
متن پیام
در صورت نیاز به ارسال پیام های طولانی لطفا متن پیام را در فایل word تایپ کرده و درقالب فایل پیوست پیام ارسال نمایید
فایل پیوست
بازگشت
سامانه مدیریت ارتباطات مستمر (CRM)
نسخه 1.0